De hellige Antiokus og Cyriacus av Sebasteia (200-t)

Minnedag: 15. juli

De hellige Antiokus (Antiochus) og Cyriacus var martyrer i Sebasteia i Armenia (i dag Sivas i tyrkisk Anatolia) på 200-tallet. Deres minnedag er 15. juli. Den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum har denne laus:

I Sebaste, lidelsen til den hellige legen Antiokus, som ble halshogd under guvernør Hadrian. Og da melk strømmet ut fra det avhogde hodet i stedet for blod, ble bøddelen Cyriacus omvendt til Kristus, og han selv led også martyrdøden.

Antiokus var en lege fra Sebasteia i Armenia (ifølge andre kom han fra Kappadokia), og i følge de greske menealogiene var han bror av den hellige martyren Plato. Denne opplysningen er bollandistene ikke enig i, idet de viser til at Plato kom fra Ancyra, mwns Antiokus kom fra Sebasteia. Etter at Antiokus hadde reist omkring i hele landet og helbredet de syke, ble han arrestert av prefekten Hadrian, og da han standhaftig bekjente sin tro, ble han kastet i en gryte som var fylt med olje og varmet opp i syv dager, men han steg helt uskadet opp av den.

Deretter ble han kastet for ville dyr, og da skal en panter ha begynt å snakke og refset den grusomme tyrannen på det skarpeste for hans urettferdighet (una panthera reprehendit Præfectum humana voce). Da til slutt alle avgudsbildene i byen på Antiokus' bønner styrtet sammen, ble han dømt til døden ved sverd. Ved henrettelsen fløt det melk i stedet for blod fra kroppen, og dette mirakelet gjorde slik inntrykk på bøddelen Cyriacus at han på stedet omvendte seg til kristendommen, hvorpå han likeledes ble halshogd og slik mottok martyrkronen.

Cyriacus er et navn som bæres av mange hellige, og i tillegg finnes det i flere former som Kyriakos, Quiricus og Quiriacus, og sjeldnere møtes staveformene Kyriacus og Kiriacus. Noen ganger erstattet det greske navnet av den latinske formen Dominikus (lat: Dominicus; it: Domenico; fr: Dominique). Navnene betyr «tilhører Herren» – Herre på henholdsvis latin og gresk er Dominus / Kyrios.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden Opprettet: 12. februar 2001

av Webmaster publisert 24.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53