Den salige Antonius Patrizi av Siena (1280-1311)

Minnedag: 27. april

Den salige Antonius Patrizi av Siena (1280-1311)

Den salige Antonius Patrizi (it: Antonio) ble født i 1280 i Siena i regionen Toscana i Midt-Italia. Han tilhørte en av byens prominente familier. Han sluttet seg til augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA), ble presteviet og levde det meste av sitt liv i ordenens kloster i Lecceto ved Siena.

På et tidspunkt skal han ha flyttet til kongregasjonens kloster i Monticiano sør for Siena. Han ble senere superior i klosteret. Bare en gang dro han ut fra klosteret for å besøke en venn, broder Peter av Firenze, i klosteret i Camerata. Han døde i 1311 i Monticiano.

Boken «En kort biografi om noen augustinereremitter» av en anonym florentiner forteller historien litt annerledes. Antonius levde i klosteret i Lecceto, men reiste til Camerata for å besøke en venn, broder Peter av Firenze. På veien stanset han i augustinernes kloster i Monticiano for å overnatte der. Men i løpet av natten døde han. Et eldre par som levde i nærheten, hadde vært alvorlig syke en tid. Den natten da Antonius døde, så de som pleide dem, ut av et vindu i det syke parets hus som vendte mot klosteret. De så et strålende lys komme fra klosteret og så ut til å berøre himmelen. De trodde først at klosteret hadde tatt fyr, men de så snart at det ikke var ild. De konkluderte med at det i klosteret måtte være noen med så stor hellighet at den berørte himmelen.

De ropte på det syke paret, som kom til vinduet og så lyset. Paret begynte å be og ba om at kilden til dette lyset måtte helbrede dem for deres sykdom. Straks fikk de helsen tilbake. De gikk til klosteret og fortalte brødrene hva som hadde skjedd og ba om å få treffe den hellige mannen. Brødrene gikk til gjestens rom og så at Antonius hadde dødd i løpet av natten.

To år etter hans død ble hans levninger overført fra klosterkirkegården og plassert i et treskrin under et alter. Andre translasjoner ser ut til å ha blitt foretatt i 1616 og 1700. Helt fra 1313 eksisterte det et brorskap som hadde navn etter ham. Antonius ble saligkåret den 1. mars 1804 ved at hans kult ble stadfestet av pave Pius VII (1800-23). Hans minnedag er 27. april, men 28. mars nevnes også. Noen nevner også 9. oktober, som er minnedagen for de salige augustinerne i Lecceto.

av Webmaster publisert 06.07.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53