Den hellige Anders av Slagelse ( -1205)

Minnedag: 30. november

Hellig Anders kors (flere gange fornyet) på «Hvilehøj» vest for Slagelse
Skytshelgen for Slagelse

Den hellige Anders ble født på 1100-tallet i Slagelse i Danmark. Han var prest ved St. Peders kirke i Slagelse på begynnelsen av 1200-tallet. Han var med 11 borgere fra Slagelse på pilegrimsreise til Det hellige Land. Selve påskedag var vinden god, og de andre skyndte seg til kysten for å reise hjem, men Anders ville først holde messe ved Herrens grav. Han måtte da reise hjem alene, men falt i søvn ved veikanten. Han drømte at en rytter på en enorm hvit hest bød ham å sitte opp og red avsted med ham.

Da han våknet, hørte han noen kveggjetere snakke dansk. De kjente ham igjen, og han så at han var på en høyde utenfor Slagelse, og han fikk vite at det var påskedags ettermiddag. Han gikk da inn i byen og leste vesper i sin kirke: på samme dag feiret han altså messe i Jerusalem og aftensang i Slagelse. Men dagen etter dro han igjen på pilegrimsreise, først til St. Jacob i Spania og deretter til St. Olav i Norge – alt sammen før hans reisefeller kommer hjem fra Jerusalem. Kanskje er det meningen at rytteren var St. Jacob, alle pilegrimers hjelper. Det ble reist et trekors på det stedet hvor Anders våknet.

Ellers er det ikke så mye å fortelle om Anders. Hans helgenlegende, som er skrevet på latin, ble funnet på reformasjonstiden i Skt. Peders kirke. Den inneholder mirakler om helbredelser samt fortellingen om den vidunderlige reisen. Hellig Anders hadde ord på seg for å helbrede halte og blinde, men også for at utføre sære jærtegn, blant annet pleide han å henge sin lue og sine hansker på solstråler. Ennå står «Hellig Anders kors» (flere gange fornyet) på «Hvilehøj» vest for Slagelse til minne om hans forunderlige pilegrimsferd.

Sagnet forteller at da Kong Valdemar Seier en gang besøkte Slagelse, lovte han byen så mye jord som presten kunne ri omkring på et ni dager gammelt føll mens kongen tok et bad. Presten hadde imidlertid overnaturlige evner, og hoffmennene måtte be kongen skynde seg opp av badet for at ikke presten skulle ri omkring hele Sjælland. Da Hellig Anders foretok sin fantastiske ridetur, mistet han sin ene hanske, og det fortelles at det straks sprang frem en kilde på stedet hvor hansken falt (Hellig Anders kilde i Landsgrav).

Hellig Anders døde antakelig i 1205. Hans minnedag er 30. november. Man kjenner ingen helgendag, men liturgiske lesestykker til hans ære er bevart. Han oppnådde aldri pavelig anerkjennelse, men forble Slagelses lokale helgen. Der skal inntil forrige århundre ha hengt en treskjæring med fremstilling av Hellig Anders i Slagelse Skt. Peders Kirke, hvor han virket som prest. I Slagelse har man i dag Hellig Anders skolen.

av Webmaster publisert 31.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53