Den hellige Amandus av Strasbourg (~290-~355)

Minnedag: 26. oktober

Den hellige Amandus (Amand, Amantius, Amatius) ble født rundt 290. Han er den første biskop av Strasbourg man har historiske kilder til. Han blir av flere kilder nevnt som deltaker på konsilet i Sardika i 343 og synoden i Köln i 346, hvor den arianske biskop Eufrates ble avsatt. Mer er ikke kjent om hans liv og virke. Han døde rundt 355 (noen kilder skriver 346).

Fra 900-tallet ble han æret i Strasbourg. Hans relikvier kom først til øyklosteret Honau i nedre Alsace, men i 1290 ble de overført til benediktinerklosteret Rheinau ved Zürich. Fra 1398 har de befunnet seg i den gamle kirken St. Peter i Strasbourg. Hans minnedag er 26. oktober.

Det finnes ikke mange avbildninger av ham, men han avbildes alltid i biskoppelige klær. På et glassmaleri fra 1200-tallet i den praktfulle gotiske domkirken i Strasbourg bærer han mitra og holder stav og bok i hendene. I helgenglorien står hans navn skrevet. Han blir ofte forvekslet med Amandus av Belgia (av Maastricht), som levde og virket 300 år senere (d. 676).

av Webmaster publisert 19.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53