Den salige Andreas Sushinda ( -1617)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Andreas Sushinda [Yachinda, Tshochinda] var en japansk legmann og medlem av Brorskapet av den hellige Rosenkrans. Han led martyrdøden den 1. oktober 1617 i Nagasaki fordi han hadde gitt ly til de dominikanske misjonærene.

Andreas ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 7 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Andreas' minnedag er dødsdagen 1. oktober.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:53