Den salige Angelus Tarlati (1200-t)

Minnedag: 6. januar

Den salige Angelus Tarlati var av aristokratisk opprinnelse og en disippel av den hellige Frans av Assisi og levde i klosteret i Montecasale i Sansepolcro i Arezzo. Om ham er ingenting kjent, bortsett fra en episode fra Frans' biografi da Angelus og en annen ung mann av aristokratisk familie spurte Frans om å bli opptatt i ordenen.

Da Frans så dem, skjønte han at de var av aristokratisk opprinnelse og dermed dårlig forberedt på askesen i det religiøse liv. For å teste deres lydighet ba han dem om å plante kål med bladene under jorden og røttene opp. Angelus utførte den paradoksale ordren i stillhet, mens den andre hånet den helliges naivitet. Angelus ble opptatt blant brødrene, mens den andre ble sendt bort.

En annen episode fra Frans' liv forteller at Angelus ble sendt av den hellige med mat til noen røvere i skogen som sto i fare for å dø av sult og kulde. På denne åten ble røverne venner med brødrene, noe som førte til deres omvendelse.

Vi vet ikke når Angelus døde, og vi kjenner heller ingen minnedag.

av Webmaster publisert 23.07.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:05