Den hellige Athelm av Canterbury (d. 923)

Minnedag: 8. januar

Den hellige Athelm (Aethelm, Æthelhelm, Adelmus) var onkel på farssiden av den hellige Dunstan av Canterbury. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Glastonbury og deretter abbed for klosteret. Han ble i 909 utnevnt til den første biskop av Wells i Somerset, da de to bispedømmene i Wessex ble økt til fem.

I 914 ble han utnevnt til den tyvende erkebiskopen av Canterbury etter Plegmund (890-914). Han døde i 923 og ble etterfulgt av Wulfhelm (Wolfhelmus) (926-41), som også var hans etterfølger i Wells. Hans minnedag er 8. januar.

Kilden britannia.com sier at han ble erkebiskop i 923 og døde den 8. januar 926.

av Webmaster publisert 25.07.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:53