Den hellige Agape av Terni ( -~273)

Minnedag: 15. februar

Den hellige Agape var en jomfru som led martyrdøden rundt 273 i Terni i Umbria i Italia. Hun tilhørte en gruppe jomfruer som den hellige Valentin hadde samlet i en kommunitet der. Men ingenting sikkert vites om henne, og hun har trolig blitt blandet sammen med andre martyrer av samme navn.

Hennes minnedag er 15. februar og hennes navn står i Martyrologium Romanum. Fra 500- til 1100-tallet var det en kirke i Terni viet til Agape.

av Webmaster publisert 14.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53