Den hellige Athanasius av Brest (~1592-1648)

Minnedag: 5. september

Den hellige Athanasius Filipovitsj (Atanasij Fylypovyc) ble født rundt 1592. Han ble munk og fra 1640 superior for klosteret St. Simeon i Brest (Berestja) i Hviterussland.

Synoden i Brest-Litovsk (6.-10. oktober 1596) vedtok en gjenforening med Roma, noe som gjorde at noen millioner ortodokse kristne i Polen sluttet seg til den romerske kirken med tillatelse til å beholde sin egen liturgi.

I denne situasjonen forsvarte Athanasius de ortodokse troende overfor de polske myndighetene – Hviterussland var den gangen polsk. Hans tale i det polske parlamentet var vel anledningen for at han et år senere ble arrestert.

Etter hans løslatelse i 1645 kunne han virke tre år i frihet før polakkene anklaget ham for å være en sympatisør med den opprørske kosakklederen Hetman Bogdan Chmelnitskij, som startet en kampanje for å drive polakkene ut av det vestlige Ukraina. Da ble Athanasius arrestert, og for å statuere et eksempel ble han torturert.

Deretter ble han tatt med til et skogholdt, tvunget til å grave sin egen grav og skutt to ganger i hodet. Deretter ble han gravlagt levende. Dette var den 5. september 1648 i Brest i Hviterussland. Hans relikvier ble senere berget og Den ortodokse kirke utropte ham som martyr. Hans minnedag er dødsdagen 5. september, men 18. september nevnes også.

av Webmaster publisert 06.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53