De hellige Agathopus og Theodolus av Thessaloniki ( -303)

Minnedag: 4. april

Den hellige Agathopus (Agathopodes) var diakon og den hellige Theodolus en ung lektor i kirken i Thessaloniki. I forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305) og hans medregent i vest, Maximian Herkules (286-305) nektet de å utlevere menighetens hellige bøker.

De ble stilt for retten av regionens guvernør Faustinus og dømt til døden. De ble druknet i Thessaloniki i 303 ved å bli kastet i sjøen med tunge steiner bundet om halsen. Deres minnedag er 4. april og deres navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 15.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53