De hellige Alexander og Theodor av Roma og seks ledsagere (100-t)

Minnedag: 17. mars

De hellige Alexander og Theodor (it: Alessandro e Teodoro) nevnes både i den hellige Hieronymus’ martyrologium og Martyrologium Romanum den 17. mars. Det har blitt gjettet at de er identiske med de hellige Alexander og Theodulus som i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum minnes den 3. mai sammen med Eventius.

Da den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker, reviderte Martyrologium Romanum på slutten av 1500-tallet, bygde han på et eldre martyrologium av Cyriacus, som nevnte bare disse to navnene. Bollandistene bygger imidlertid på andre martyrologier som har flere navn, og de opplyser at biskop Alexander og hans diakon Theodolus led martyrdøden i Roma for sin tros skyld sammen med de hellige Nikander, Theodor, Artemius, Sisianus, Pollio og Crescentian.

Det er stilt spørsmål ved om denne «biskop Alexander» er identisk med den hellige pave Alexander I (105-15) eller om det er snakk om en annen biskop som led martyrdøden i Roma. Det er også spørsmål om ikke Theodor (Theodorus) bare er en annen lesemåte for Theodolus. Det regnes som høyst sannsynlig at de hellige Alexander og Theodolus zu led martyrdøden samtidig, mens de andre bare ble æret sammen med dem.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. oktober 2000

av Webmaster publisert 18.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53