Den hellige Agricola av Tongeren-Maastricht (d. 401)

Minnedag: 5. februar

Den hellige Agricola (Agricolus, Agricolaus) ble født en gang på 300-tallet i Nederlandene. Da den hellige biskop Servatius av Tongeren-Maastricht døde i 384, etterfulgte Agricola ham som biskop. Servatius hadde like før sin død flyttet fra Tongeren til Maastricht, hvor han døde, og fra tidlig på 500-tallet residerte biskopene der, selv om bispesetet formelt ble flyttet først i 549. Den offisielle tittelen Episcopus Tungrorum ble bevart helt til 1000-tallet, lenge etter at bispesetet var flyttet videre fra Maastricht til Liège. Ifølge en katalog fra 900-tallet skal Agricola ha vært den ellevte biskop av Tongeren og den andre av Maastricht.

Agricola døde ifølge legenden den 18. juli 401, mens andre kilder sier 420. Om ham er historisk sett ingenting kjent. Ifølge middelalderens historiker Hériger av Lobbes (ca 925-1007) skal han ha levd på samme tid som den hellige Remigius (ca 436-533), og noen kilder plasserer hans episkopat fra 532 til 533. Men det virker veldig sent, gitt det faktum at da ville ni biskoper ha residert i Maastricht i de neste trettiåtte år.

Legenden kan på den andre siden fortelle mye mer om ham. Han var angivelig sønn av grev Gelianus av Flandern, som var gift med en datter av kongen av Bretagne. Denne Gelianus var en bror av grev Porus av Flandern. Var han den samme som grev Porus av Leuven/Louvain som på et tidspunkt var kurert for en sykdom av Servatius, hvorpå greven av takknemlighet ga ham suvereniteten over halvparten av Maastricht?

Før han ble biskop, skal Agricola ha vært kannik ved kirken Vår Frue (Onze-Lieve-Vrouwe-kerk) i Tongeren. På det første konsilet i Orléans [som imidlertid ble holdt i 511] utnevnte biskopene ham til Servatius’ etterfølger som biskop av Maastricht. Han fikk en varm velkomst i byen. Umiddelbart restaurerte han det falleferdige taket på minnekapellet over Servatius grav, som nylig hadde kollapset under en storm. Det var Agricola som gjenoppbygde kirken Vår Frue (Onze-Lieve-Vrouwe-kerk) i Huy/Hoei, som ble fullstendig ødelagt under hunernes invasjoner. Man benyttet anledningen til å utvide kirken betydelig, men sørget for at Maria-alteret kom til å ligge på nøyaktig samme sted som før, av respekt for den hellige Maternus av Trier (d. ca 314), grunnleggeren av bispedømmet Tongeren som bygde denne kirken i Huy.

Etter å ha vært biskop i tretten år, døde Agricola, omgitt av sitt presteskap, som hadde våket over ham hele natten, tidlig om morgenen den 18. juli 401. Han ble gravlagt i sin elskede kirke Vår Frue i Huy.

Agricolas minnedag er 5. februar, men den 18. juli nevnes også som minnedag, hans dødsdag ifølge legenden. I tillegg feires i bispedømmet Roermond i Nederland, som Maastricht nå tilhører, alle hellige biskoper av Maastricht den 15. mai (tidligere 6. februar).

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, Infocatho, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. juli 2005

av Webmaster publisert 15.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53