Den hellige Andreas tribunen ( -~300)

Minnedag: 19. august

Den hellige Andreas tribunen ( -~300)

Den hellige Andreas tribunen (it: Andrea) var en berømt martyr, men autentiske acta er ikke bevart. Han skal ha vært kaptein under Antiokus i hæren til general, senere keiser Maximian Galerius (305-11), som keiser Diokletian (284-305) sendte på en ekspedisjon mot perserne. Under et slag påkalte Andreas Kristus, siden han hadde hørt at han var en mektig beskytter, og sa til andre at de skulle gjøre det samme. Da de seiret, avgjorde de at bønnene måtte ha virket, og Andreas og en rekke andre soldater bestemte seg for å bli kristne.

De ble angitt til Antiokus, som skrev til Galerius for å spørre hva han skulle gjøre med dette bruddet på disiplinen. Generalen mente at henrettelser ville være dårlig for moralen i en tid for seier, så han ga Antiokus ordre om å utvise dem fra hæren og å straffe dem senere når en anledning bød seg. Andreas og de andre nyomvendte dro da til biskop Peter av Caesarea og ble døpt av ham.

Seleucus, som var militærguvernør i Kilikia i Lilleasia, hørte om dette og sendte en liten avdeling soldater for å arrestere de nye kristne. De flyktet til Taurusfjellene i Kilikia, men der ble de oppsporet, omringet og drept. Det skjedde rundt år 300. Tradisjonen snakker om 2.500 martyrer. Hans minnedag er 19. august. Det finnes ikke noe tidlig bevis for hans kult, men hans navn er beholdt i den nye utgaven av Martyrologium Romanum (2001).

Den fiktive historien om hans martyrium ble populær på et senere tidspunkt, og han æres høyt i øst og er der kjent som Megalomartyr, «Stormartyr». Det finnes en Andreas i den hellige Hieronymus' martyrologium, men det er ingenting som kan forbinde ham med denne datoen eller historien i hans angivelige akter. En kilde kaller ham Stratilatus, men den graden tilsvarer general.

av Webmaster publisert 22.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53