Den hellige Aule av Viviers (500-t)

Minnedag: 29. mars

Den hellige Aule var biskop av Viviers i Rhônedalen. Denne perioden var vanskelig. De udisiplinerte hærene til de frankiske generalene herjet landet under påskudd av å skulle bekjempe de barbariske visigoterne. Pesten herjet i 590. Aule var en av de biskopene som hjalp sitt folk i disse vanskelige tidene. Tradisjonen hevder også at han hadde stor medfølelse med fanger og slaver og kjøpte mange fri. På Kirkens grunn avskaffet han slaveriet fullstendig, noe som ikke var vanlig i denne perioden.

Hans minnedag er 29. mars sammen med flere andre biskoper av Viviers.

av Webmaster publisert 06.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53