Den hellige Aurea av Boves (700-t)

Minnedag: 6. oktober

Den hellige Aurea var en ung kvinne fra Amiens som på 700-tallet trakk seg tilbake til Boves og etter hvert ble abbedisse for en tallrik kommunitet. Hennes minnedag er 6. oktober.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53