Den hellige Aurea av Córdoba ( -856)

Minnedag: 19. juli

Den hellige Aurea (Aura) levde på 800-tallet i Córdoba i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52) og hans enda strengere etterfølger Muhammad I (852-86).

Aurea ble født i Sevilla eller Córdoba Hun var datter av en muslimsk far og en kristen mor og søster av de hellige Adolf og Johannes, som led martyrdøden i Córdoba i 822. Men hun var selv muslim og hadde alt for høye forbindelser til å bli berørt av forfølgelsene. Imidlertid ble hun enke, og ble da kristen og trådte inn som nonne i Cuteclara.

Hun hadde vært nonne der i over tretti år da medlemmer av hennes familie fra Sevilla anga henne til kadien, som hun var i slekt med. Han lovte henne fulle æresbevisninger hvis hun ville fornekte kristendommen og bekjenne islam, men hvis hun ikke ville det, ventet tortur og døden.

Ved synet av torturinstrumentene ga Aurea etter og ble satt fri, men hun vendte tilbake til sitt kloster, og i stedet for å fornekte sin tro, ble hun mer knyttet til den enn noen sinne, og hun sørget over sitt øyeblikk av svakhet. Hun ble igjen angitt til kadien, som eksploderte av raseri ved tanken på hennes svik. Hun ble sendt til fengselet i lenker og halshogd etter emirens dekret den 19. juli 856. Hennes lik ble stilt ut og deretter kastet i elva Guadalquivir, og derfra ble det aldri berget.

Hennes minnedag er dødsdagen 19. juli. Beretningen om hennes martyrium ble skrevet av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:53