Den hellige Aurelia av Regensburg ( -1027)

Minnedag: 15. oktober

Den hellige Aurelia av Regensburg ( -1027)

Om den hellige Aurelia er det så mange legender at ingen lenger vet hvem hun i virkeligheten var, når hun levde og hva hun gjorde. Det kan være at det er biografiene til flere kvinner ved navn Aurelia som er blandet sammen. Muligens var hun en av ledsagerne til den hellige Ursula av Köln og led martyrdøden sammen med henne rundt 304. Dette ifølge tradisjonen fra Strasbourg.

En annen og mer sannsynlig versjon sier at hun var datter av kong Hugo Capet av Frankrike (987-96), som var grunnlegger av dynastiet kapetingerne, og søster av kong Robert le Pieux. Men i stedet for et fasjonabelt liv ved hoffet valgte hun ordenslivet, og ble ønsket velkommen av den hellige Wolfgang av Regensburg. Hun skal ha levd som inkluser (lat inclusio = innesperring), det vil si frivillig innemurt nonne, ved benediktinerklosteret St. Emmeram i Regensburg under lydighet til abbeden. Hennes åndelige veileder var den hellige Ulrik av Augsburg. Fra rundt 975 og i over femti år skal han frem til sin død ha vært innestengt i sin celle. Hun døde den 15. oktober 1027.

Hennes relikvier ble overført til klosterkirken St. Emmeram. Den ble fullført rundt 790 og barokkisert på 1700-tallet av brødrene Asam, og der er Aurelias kostbare gravmæle fra 1330. Hennes minnedag er 15. oktober. Hun fremstilles som en pilegrim med en bok i hånden mens hun går inn i et kloster. Uansett opphav ble Aurelia i mange århundrer høyt æret på mange steder i Europa.

Man var lenge sikker på at Aurelius' grav befant seg i kirken Saint-Maurice i Strasbourg. I domkirken i Strasbourg er det fortsatt et glassmaleri fra 1200-tallet som minner om henne. I den østerrikske byen Bregenz ved Bodensjøen fantes det i tidlig middelalder en kirke som bar Aurelias navn. Da den hellige Kolumban av Bobbio etter sin utvisning fra Burgund i 611 kom til Bregenz, fantes kirken der og ble senere nevnt i hans skrifter.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53