De hellige Aurelius og Publius (100-t)

Minnedag: 12. november

De hellige Aurelius og Publius var to biskoper på 100-tallet som skrev mot montanistene eller katafrygerne.

Montanistene var en kristen, asketisk sekt som forkynte verdens snarlige undergang. De hadde navn etter grunnleggeren Montanus (død 178), en frygisk tidligere Kybele-prest, som anså seg å være den Parakleten, «hjelperen», Den Hellige Ånd (Joh 14,16) som Kristus hadde utlovet. Montanistene skilte seg knapt fra Kirken i trosbekjennelse, men de hadde en rekke rigorøse regler for det praktiske liv.

Aurelius og Publius ble martyrdrept, trolig i Asia, mens ifølge andre skjedde det i Nord-Afrika. Deres minnedag er 12. november.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53