Den salige Aurelia av Wirberg (1100-t)

Minnedag: 1. mars

Den salige Aurelia levde på 1100-tallet i Tyskland. Etter massakren på hennes far, Manegold av Wirberg, og hennes brødre, arvet hun familiens landeiendommer. Mange adelige ville gifte seg med den vennlige og rike kvinnen, men hun ville etter råd fra den salige Otto av Cappenberg fullstendig vie seg til sin himmelske brudgom. Slektningene av en av hennes forsmådde friere tente da på hennes eiendom Hagen.

Etter det gjorde Aurelia sin borg Wirberg mellom 1134 og 1148 om til et kloster for nonner i premonstratenserordenen (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Deretter trådte hun selv inn i klosteret. I ordenen regnes hun som Venerabilis («ærverdig») med minnedag 1. mars.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53