Den hellige Aurelius av Kartago ( -430)

Minnedag: 20. juli

Den hellige Aurelius av Kartago ( -430)

Den hellige Aurelius var diakon i Kartago i Nord-Afrika på slutten av 300-tallet. Nesten ingen ting er kjent om hans liv før han ble biskop. Den hellige Augustin av Hippo møtte ham rundt år 388 i Kartago, og de ble venner. Augustin skrev senere om Aurelius' store kjærlighet til de fattige i disse tidlige årene og om hans nidkjærhet for en korrekt gjennomføring av liturgien.

Noen år før Augustin ble biskop av Hippo (rundt 396) ble Aurelius i 392 biskop av Kartago, en stilling som gjorde ham til den uoffisielle lederen av Kirken i provinsen Nord-Afrika (det nordlige Afrika minus Egypt), som da hadde 500 biskoper, og en av de fremste biskopene i vesten. I mye av sine 37 år i embetet sto han overfor utfordringen fra to mektige kjetterske bevegelser, donatismen og pelagianerne, og han presiderte over mer enn tretti synoder og konsiler som behandlet disse spørsmålene. I kampen mot kjetteriene var han bemerkelsesverdig mild og forsonende. Men på grunn av voldsomheten til deres tilhengere, måtte han mye mot sin vilje påkalle den sivile makt mot dem.

I sitt eget bispedømme var han ivrig etter å få slutt på misbruket i feiringen av martyrfester, og han krevde at prestene skulle preke i katedralen i hans nærvær. Han innførte syngingen av salmene under messen for å oppmuntre til legfolkets større deltakelse i feiringen.

Aurelius' siste år ble forstyrret av vandalinvasjonene i Nord-Afrika. Han døde i 430. Han ble overskygget av sin store samtidige Augustin, men han er også verdig til å æres. Augustin holdt ham høyt og konsulterte ham ofte. Han dedikerte en rekke verker til ham og skrev også en avhandling om det monastiske liv som et svar på Aurelius' klager over at noen av munkene brukte å simulere kontemplasjon for å skjule sin latskap.

Andre som hadde høye tanker om Aurelius, var den hellige pave Innocent I (401-17) og den hellige Johannes Krysostomos. Dekretene fra hans konsiler og synoder er monumenter over hans dyktighet, og i forhold til de alvorlige sakene som ble behandlet, har han blitt kalt handlingens mann, mens Augustin var tenkeren. De afrikanske biskopene refererte til ham som Sanctus senex, sanctus papa Aurelius («Hellig gammel mann, hellige pave Aurelius»). Hans minnedag er 20. juli.

av Webmaster publisert 08.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53