Den hellige Aurelian av Pavia ( -~250)

Minnedag: 22. mai

Den hellige Aurelian led martyrdøden i Roma på 200-tallet, men hans legeme ble overført til Pavia, hvor han æres den 22. mai. Hans lidelseshistorie (passio) som ble satt sammen av forfattere i Pavia, er rent legendarisk.

Legenden forteller at han var en kristen som levde i Roma i første halvdel av 200-tallet. Keiser Decius (249-51) satte i 249 i gang den syvende forfølgelsen av de kristne. Aurelian var nødt til å bli tatt på grunn av sin åpne kritikk av den hedenske religion. Han ble ført for prefekt Hylas, og han gjennomgikk den sedvanlige torturen. Samtidig falt de gudebildene han hadde nektet å ofre til, ned på vitnene i saken, og prefekt Hylas ble rammet av lammelse.

Hylas fikk da Aurelian løslatt, men da han hadde gjenvunnet helsen, truet han ham med fryktelige pinsler om han ikke fikk satt gudebildene på plass igjen. Aurelian nektet og ble derfor ført for keiser Decius, som han fryktløst irettesatte for hans avgudsdyrkelse. Da Decius hørte historien om gudebildene, ba han Aurelian om å helbrede hans demonbesatte datter, og han lovte både omvendelse og store rikdommer.

Men straks datteren var kurert, truet keiseren i likhet med prefekten Aurelian med døden, og da gikk Aurelian bort til gudebildene og knuste dem. Da ga Decius ordre om at han skulle halshogges sammen med sønnen Maximus, og de ble gravlagt i Callistus-katakomben ved den tredje milesteinen på Via Appia.

Det er ikke kjent når relikviene av Aurelian ble flyttet til Pavia, kanskje den langobardiske eller frankiske perioden.

av Webmaster publisert 08.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53