Den hellige Austindus av Auch ( -1068)

Minnedag: 25. september

Den hellige Austindus (fr: Austinde, Ostent) ble født i Bordeaux i Frankrike. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og deretter abbed av Saint-Orens i Auch, hvor han innførte den cluniacensiske observans.

I 1041 ble han valgt til erkebiskop av Auch. Han hadde en vanskelig tjeneste midt i kampene mellom frankiske fyrster og fyrstene av Armagnac og Gascogne, men viste seg som en modig forsvarer av sin kirkes rettigheter mot simonistiske skikker. Han gjenskapte liv i bispedømmene Bazas, Dax, Bayonne og Lectoure etter sarasenerinvasjonene i Spania. Vi har også hans underskrift fra et konsil i Jacca i Spania.

Han døde i 1068. Hans minnedag er 25. september.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53