Den hellige Auspicius av Trier ( -~130)

Minnedag: 8. juli

Den hellige Auspicius skal ha vært den fjerde biskop av Trier i det nåværende Tyskland og etterfølger til den hellige Maternus rundt år 130. Det synes imidlertid som om han skal identifiseres med en biskop av Toul av samme navn i det første århundret (ikke den hellige Auspicius av Toul fra 400-tallet). Hans minnedag er 8. juli.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53