Den hellige Austrebertus av Vienne ( -742)

Minnedag: 5. juni

Den hellige Austrebertus (fr: Austrebert) var den 44. biskop av Vienne i Dauphiné i Sørøst-Frankrike. Han hjalp den hellige Bonifatius i hans misjon i Tyskland. I den forbindelse mottok han brev fra to paver i Roma, den hellige Gregor II (715-31) i 719 og den hellige Zacharias (741-52) i 742. Han var biskop fra 726 til sin død under musliminvasjonene i Frankrike i 742.

I likhet med alle de 45 første biskopene av Vienne til og med den hellige Wilicarius (d. 765) regnes han som helgen. Hans minnedag er 5. juni.

av Webmaster publisert 09.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53