Den hellige Autharius av La Ferté (600-t)

Minnedag: 24. april

Den hellige Autharius (Authaire, Oye, Andecharius, Aldecharius) levde på 600-tallet i det nordlige Gallia. Han kom fra en adelig frankisk familie som var i slekt med familien til den hellige Fara (595-657), grunnleggeren av klosteret Faremoutiers. Han var gift med Aiga (Ayca; fr: Aige, Aigue) og hadde de tre sønnene Ado, Dado og Rado (fr: Adon, Dadon et Radon). Ado og Dado – mer kjent som den hellige Audoenus av Rouen (Ouen) – regnes blant de hellige.

Autharius var en rik grunneier og en høytstående tjenestemann ved hoffet til kong Klotar II av Neustria (584-629), frankisk enekonge fra 613, og kong Dagobert I av Neustria (629-39). Han grunnla klostre på landet rundt familiens hjem, Villa Vulciacum, som skulle bli Ussy-sur-Marne. Vinteren 610-11 mottok han den hellige Kolumban av Bobbio i sitt hus da han var forvist av kong Theoderik II (Thierry) og hans bestemor Brynhilda. Han velsignet de to eldste sønnene Ado og Dado, og dette var et møte som gjorde sterkt inntrykk på dem. Jonas av Bobbio skrev i Kolumbans biografi at Ado og Dado var infantuli, noe som tyder på at Radon ennå ikke var født.

Etter sin første hustrus død giftet Autharius seg med den hellige Moda (fr: Mode), som etter mannens død (rundt midten av 600-tallet?) trakk seg tilbake til klosteret Jouarre i Seine-et-Marne, som hennes stesønn Ado hadde grunnlagt. Der døde hun rundt 680 og ble gravlagt i krypten der. Autharius ble gravlagt nær villaen i Ussy-sur-Marne, og han ble kjent for sine fortjenester og store mirakler. Autharius er som Saint-Oye skytshelgen for landsbyen La-Ferté-sous-Jouarre, like ved hans villa i Ussy-sur-Marne hvor han vanligvis bodde. Hans minnedag er 24. april.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, zeno.org, amisaintcolomban.net - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. august 2006

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:05