Den hellige Autonomus av Bitynia ( -~300)

Minnedag: 12. september

Den hellige Autonomus blir av grekerne sagt å ha vært en italiensk biskop som for å unnslippe de grusomme forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305), flyktet til Bitynia i Lilleasia, hvor han omvendte mange og senere led martyrdøden rundt år 300. Hans minnedag er 12. september.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 01.10.2018 - 14:30