Den hellige Auxentius av Epirus ( -1720)

Minnedag: 25. januar

Den hellige Auxentius ble født i 1690 i Epirus i Hellas. Han dro til Konstantinopel. Han var opprinnelig buntmaker, men så vervet han seg til den tyrkiske marinen. Han ble beskyldt for å ha avsverget islam, så han flyktet for å gjemme seg i Konstantinopel, hvor han drev en liten fiskebåt.

En dag han dro til havnen, ble han gjenkjent av sine tidligere kolleger blant sjøfolkene, som behandlet ham som en renegat fra islam. Han ble trukket for retten, hvor han forsikret at han var kristen, og derfor ble han dømt til døden. Han ble halshogd i 1720, tretti år gammel. Hans minnedag er 25. januar.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53