Den hellige Auxibius av Soli ( -112)

Minnedag: 19. februar

Den hellige Auxibius ble født i det første århundret i Roma. Han kom fra en fornem familie og fikk en god utdannelse med det mål å bli en høyt rangert embetsmann. Men han skal ha blitt døpt av den hellige evangelisten Markus og vigslet av den hellige apostelen Paulus til den første biskop av Soli på Kypros.

Der skal han ha hatt et fredelig episkopat på femti år til han døde i 112. Hans minnedag er 19. februar, men 17. februar nevnes også.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53