Den hellige Auxentius av Kypros (1100-t)

Minnedag: 28. september

Den hellige Auxentius var leder for en tropp greske leiesoldater i tjeneste for de frankiske baronene under Det annet korstog (1147-49). Da de kom til Jerusalem, bestemte de for å slå seg ned som asketer i Jordandalen, men de måtte forlate dette stedet på grunn av urolighetene som ble forårsaket av araberne og irritasjonen som ble påført dem av latinerne.

De seilte av gårde til Kypros, hvor de spredte seg i små grupper for å finne Gud i stillheten. Auxentius levde i en liten hule og døde i fred der. Hans minnedag er 28. september.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53