Den hellige Ava av Melk ( -1127?)

Minnedag: 7. februar

Den hellige Ava ble født på 1000-tallet. Hun kom fra en adelsfamilie. Hun skrev flere bøker om Kirkens vorden og kommende ende, hun er med det den første østerrikske forfatterinne. De siste årene av sitt liv tilbrakte hun som inkluser i Melk eller Göttweig.

Hun døde den 11. februar 1127 (?) i Melk. Hennes minnedag er 7. februar.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53