De hellige Felix, Fortunatus og Achilleus av Valence (d. 212)

Minnedag: 23. april

Den hellige Fortunatus av Valence, relieff (ca 1920) i kirken Saint-Vincent-de-Paul i ParisDen hellige Felix (fr: Félix) ble født en gang på 100-tallet. Han var prest, og sammen med sine to diakoner, de hellige Fortunatus og Achilleus, ble han sendt av den hellige biskop Ireneus av Lyon for å misjonere i området rundt Valence (Valentia) i Gallia i distriktet som senere ble kjent som Dauphiné, nå i departementet Drôme i regionen Rhône-Alpes. Etter et svært fremgangsrikt apostolat der ble de martyrdrept i et nytt utbrudd av forfølgelser i 212 under keiser Caracalla (211-17).

Deres akter er av en betydelig nyere dato og har utbrodert historien ytterligere. Etter at de gjennom sin forkynnelse og sine mirakler hadde omvendt en stor del av det hedenske folket, ble de arrestert av kaptein Kornelius. Fra fengselet ble de sluppet fri av engler, og på deres bud veltet de alle gudebildene i templene og ødela med hammere bildene av Mercurius og Saturn og en kostbar ravstatue av Jupiter. For dette ble de straks tatt, deres bein ble brukket, de ble torturert på hjul og dag og natt utsatt for bitter og kvelende gass. Ettersom de overlevde all torturen, ble de til slutt halshogd.

På det stedet hvor de ble gravlagt, ble det bygd en kirke. Noen av deres relikvier ble senere brakt av en from adelsmann fra familien Boucicaut til trinitarienes kirke i Arles, hvor deres fest blir feiret den 24. april. At en del av relikviene ble brakt til Valencia i Spania og til klosteret San Jorge i Navarra, kan ikke bevises. De relikviene som ble værende igjen i Valence, ble brent av kalvinistene på slutten av 1500-tallet. På 1700-tallet fikk katedralen i Valence tilbake en del av relikviene fra Arles, og der æres de høyt. Deres minnedag er 23. april i Martyrologium Romanum.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, en.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. januar 1999

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:03