Den hellige Adelheid av Vilich (~960-1015)

Minnedag: 5. februar

Den hellige Adelheid av Vilich (~960-1015)
Skytshelgen mot øyelidelser

Den hellige Adelheid (lat: Adelheidis, Adelaide, også kjent som Alice) ble født rundt 960 i Guelder (Gelderen) i Tyskland. Hun var datter av grev Megengose (Megingoz) av Guelder og hans hustru Gerberga av huset Lothringen. Hun trådte først inn i Ursulinnenes kloster i Köln. Men da hennes eneste bror Gottfried i 978 falt i Bøhmenkrigen, brukte foreldre hans arvedel og grunnla i 983 klosteret Vilich (Bellich, Willich) ved Rhinen ved Bonn. Adelheid ble klosterets første abbedisse. Rundt år 1000 innførte hun den hellige Benedikts regel der og gjorde det til et benediktinerkloster (Ordo Sancti Benedicti – OSB).

Den hellige erkebiskop Heribert av Köln (d. 1021), kansler for Det hellige romerske rike, hadde den største respekt for Adelheid og konsulterte henne i alle sine vanskeligheter, både kirkelige og politiske. Adelheids søster Bertha (Bertrada) var abbedisse i klosteret Santa Maria im Kapitol i Köln, som også var grunnlagt av deres far. Etter at hun døde, utnevnte erkebiskopen Adelheid til abbedisse av dette klosteret i tillegg til det i Vilich. Adelheid avslo først denne æren, men hun lystret da hun ble beordret av keiser Otto II (973-83) til å bli abbedisse der.

Adelheid la stor vekt på at hennes nonner skulle kunne latin slik at de kunne følge officiet ordentlig. Hun viste stor klokskap også i andre spørsmål, spesielt i måten hun sørget for de fattige under en stor hungersnød. Da besøkte hun landsbyen Vilich og delte ut sine gaver til de sultende menneskene. Den høyt ærede abbedissen døde i Köln mellom 1008 og 1021, tradisjonelt den 5. februar 1015. Hun ble gravlagt i Vilich, og der hviler også hennes relikvier. Hun ble helligkåret ved at hennes kult ble stadfestet den 27. januar 1966 av pave Paul VI (1963-78). Hennes minnedag er 5. februar.

I Pützchen ved Vilich æres Adelheid til denne dag med en oktav. Der finnes den såkalte Adelheid-brønnen (Pützchen), med vann som skulle hjelpe mot øyelidelser og som ble gjenstand for valfarter. Det finnes ingen relikvier av Adelheid lenger, men den tomme sarkofagen er bevart. Klosteret i Vilich ble senere gjort om til et hus for kanonisser.

I kunsten har Adelheid vært fremstilt ulikt i århundrenes løp. I middelalderen hadde hun ofte en bok, som viser til Benedikts ordensregel, mens senere ble hun gjerne avbildet med en vinkrukke, ettersom det skal ha vært et vin-under knyttet til henne. På 1600/1700-tallet ble hun ofte fremstilt i fyrstelige klær og holdt kirkemodell og abbedissestav, som hun etter legenden skal ha utført kilde-underet i Vilich med.

av Webmaster publisert 05.01.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53