De hellige Argentea og Wulfram av Córdoba ( -931)

Minnedag: 13. mai

Den hellige Argentea ble født mot slutten av 800-tallet i Sør-Spania mens dette området ble styrt av maurerne. Hennes far Omar ben Afcoun, som nedstammet fra en spansk greve ved navn Alfons, var en kristen som bodde i et slott ved navn Robestro på maurisk territorium mellom Antequera og Málaga. Fra denne festningen kjempet han energisk en krig mot maurerne og holdt deres styrker i sjakk i nesten femti år. Etter hans død prøvde hans sønner forgjeves å fortsette kampen, men måtte inngå en avtale med maurerne. Før dette hendte, hadde Omar bygd kirker i det lille området han hadde styrt.

Da også moren døde, uttrykte Argentea ønsket om et liv i ensomhet og stillet borte fra de krigerske omgivelsene på slottet. . Hun bodde sammen med sin bror Hafs, som hadde overgitt seg med ære i 928 og trukket seg tilbake til Córdoba sammen med alle innbyggerne i Bobastro. En annen av hennes brødre, Abderahman, ble beskrevet av en araber som en dyktig skriver, men en med liten intelligens.

I 931 ankom Wulfram til Córdoba fra Frankland i håp om å forkynne den kristne religion. Selv om maurerne kunne være tolerante privat, ble dette betraktet som en krenkelse, fordi offentlig forkynnelse kunne føre til at muslimer falt fra sin tro og livsstil. Wulfram fant Argentea, men ble snart fengslet. Hun hadde ikke tidligere offentlig bekjent sin tro, men nå gjorde hun det og ble fengslet sammen med ham.

Snart etter ble de henrettet i 931. Wulfram ble gravlagt på kirkegården og Argentea til slutt i kirken for De tre martyrer, nå San Pedro i Córdoba. Alle denne informasjonen kommer fra en biografi som ble skrevet på 900-tallet, men ikke utgitt før i 1719. Den opptrer i en bok med manuskripter om helgenbiografier skrevet på ulike deler av 900-tallet. Noen av detaljene i deres biografi er av betydelig historisk interesse. Det manuskriptet som er den viktigste kilden, oppbevares i British Library i London. De presise detaljene om Argenteas barndom har fått noen forskere til å slutte at biografien ble skrevet av Abderahman, Argenteas bror. Deres minnedag har alltid vært 13. mai.

av Webmaster publisert 04.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53