Den salige Artemide Zatti (1880-1951)

Minnedag: 15. mars

Den salige Artemide Zatti (1880-1951)

Den salige Artemide Zatti (lat: Artemides) ble født den 12. oktober 1880 i Boretto i regionen Reggio Emilia i Nord-Italia. Han var den tredje av åtte barn av Luigi Zatti og Albina Vecchi og ble døpt samme dag. Det var en fattig bondefamilie, og Artemide fikk tidlig erfare livets realiteter, og allerede som niåring måtte han slutte på skolen for å tjene til livets opphold som dagarbeider for en velstående nabo.

Fattigdommen tvang familien Zatti til å emigrere til Argentina i begynnelsen av 1897. Den 9. februar 1897 kom de til Buenos Aires, og de slo seg ned i Bahía Blanca, hvor Artemides onkel hadde en god jobb. Der begynte den unge Artemide å arbeide på en fabrikk som laget takstein. Samtidig begynte han å gå i salesianernes kirke, og han fant en åndelig veileder i sognepresten Don Carlo Cavalli, en from og ekstraordinært god mann.

I 1900 ble han opptatt som prestestudent av Msgr Cagliero i salesianernes hus i Bernal. Men han hadde store problemer med studiene siden han hadde sluttet så tidlig på skolen. Da han pleide en ung prest som hadde tuberkulose og døde i 1902, ble han selv smittet av sykdommen. Etter Don Cavallis anbefaling fikk han plass i salesianernes hus i Viedma, som hadde et bedre klima og ikke minst misjonshospitalet San José med en salesiansk sykepasser som i praksis fungerte som lege, p. Evasio Garrone. Han oppfordret Artemide til å be til Maria, de kristnes hjelp (Maria Auxiliatrix) og love at hvis han ble frisk, skulle han vie hele sitt liv til de syke.

Artemide avla gladelig et slikt løfte, og på mystisk vis ble han helbredet. Han sa: «Jeg trodde, jeg lovte, jeg ble frisk». Nå sto hans vei klart for ham, og han gikk løs på den med entusiasme. Han aksepterte ydmykt og føyelig det ikke lille offeret å avstå fra å bli prest. Den 11. januar 1908 avla han sine første løfter som legbror hos Don Boscos kongregasjon salesianerne, som oftest kalles Salesiani di Don Bosco – SDB; «Salesianere av St. Johannes Don Bosco», men det offisielle navnet er Societas S. Francisci Salesii. Han avla sine evige løfter den 8. februar 1911.

I henhold til det løftet han ga Maria viet han seg fullstendig til hospitalet San José i Viedma, og først drev han det tilhørende apoteket. Men da p. Garrone døde i 1913, ble ansvaret for hele sykehuset lagt på Artemides skuldre. I 1913 sto han bak byggingen av det nye hospitalet, som til hans misnøye revet i 1941 for å gi plass til en residens for biskopen i det nyopprettede bispedømmet Viedma. Hans tjeneste ble ikke begrenset til hospitalet, men til hele byen, og syke fra hele Patagonia kom for å bli behandlet. Mange ønsket heller besøk av ham enn av leger. Det ble sagt at han hvilte i bare fem dager, og da fordi han satt i fengsel! Han ble arrestert fordi en fange rømte mens han var rekonvalesent på sykehuset, og Artemide fikk skylden. Men han ble frikjent og vendte hjem i triumf.

I 1950 falt Artemide ned fra en trapp og ble derfor tvunget til å hvile en periode. Men etter to måneder ble det oppdaget at han hadde fått kreft i leveren. Han fortsatte imidlertid sin tjeneste i enda et år før han døde den 15. mars 1951 i Viedma, 70 år gammel. Han ble gravlagt i gårdsrommet i salesianernes sognekirke San Juan Bosco i Viedma.

I 1976 ble det reist krav til den argentinske bispekonferansen om å innlede hans saligkåringsprosess. Den 31. mai 1977 ba biskopen av Viedma Helligkåringskongregasjonen om tillatelse til å åpne prosessen, og tillatelsen ble gitt den 1. juni 1979. Den 22. mars 1980 startet informasjonsprosessen i Viedma. Den 24. mai 1981 ble dokumentene oversendt til Roma. Den 10. desember 1981 ble Artemides jordiske rester flyttet til kirken Jesu hellige hjerte i sognet San Juan Bosco i Viedma.

Den 7. juli 1997 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 25. april 2001 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel i Argentina på hans forbønn. Han ble saligkåret av paven den 14. april 2002 på Petersplassen i Roma. Hans minnedag er dødsdagen 15. mars.

av Webmaster publisert 06.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53