Den salige Benno II av Osnabrück (~1020-1088)

Minnedag: 28. juli

Skytshelgen mot gresshopper

Den salige Benno ble født rundt 1020 i Böhningen i Schwaben i Tyskland. Han fikk sin utdannelse ved katedralskolen i Strasbourg og deretter ved benediktinerklosteret (Ordo Sancti Benedicti – OSB) Reichenau, hvor han studerte under den salige Herman Contractus («den Lamme»). Han ble selv munk i Reichenau før han fra 1040 til 1044 fulgte biskop Wilhelm av Strasbourg på en valfart til Jerusalem. Da han kom tilbake, ble han leder for klosterskolen i Goslar i Hannover. Han ble også en dyktig arkitekt og byggmester og var offisiell arkitekt for keiser Henrik III (1039-56). I den egenskap arbeidet han på den nye katedralen i Speyer og endret Rhinens kurs for å berge katedralens fundamenter fra å bli undergravd av elven.

På et tidspunkt ble han presteviet, og i 1047 ble han leder for katedralskolen i Hildesheim. Han måtte forlate embetet temmelig snart for i 1051 å følge sin biskop Azelin av Hildesheim (1044-54) på keiser Henriks felttog mot ungarerne, som han var ansvarlig for å organisere forsyningene til. Han ser ut til å ha gjort dette så dyktig at han ble forfremmet til domprost ved katedralen og vicedominus ved Henriks hoff i Goslar. Der hadde han ansvaret for de keiserlige finansene, jordbruk og byggearbeider. Vi vet at han bygde en kjede av forsvarsborger mot sakserne, men forsøk på å knytte ham til andre byggeprosjekter er diskutable.

Den 23. november 1068 utnevnte keiser Henrik ham til biskop av Osnabrück, som var vakant etter Benno Is død, og året etter ble han bispeviet. De tyske biskopene ble involvert i den alvorlige striden mellom den nye keiseren Henrik IV (1056-1106) og den hellige pave Gregor VII (1073-85), som startet med spørsmålet om investitur. I 1075 nektet Henrik å akseptere pavens dekret som forbød leginvestitur av biskoper, og da paven truet med ekskommunikasjon, kalte Henrik de tyske biskopene sammen i Worms, hvor de avsatte pave Gregor.

Benno var en av dem som undertegnet vedtaket, men da paven ekskommuniserte alle som hadde deltatt i «avsettelsen», dro han og de andre biskopene til Italia for å be om tilgivelse og absolusjon. Henrik underkastet seg også i Canossa i 1077, men han var snart i vanskeligheter igjen og ble ekskommunisert for andre gang i 1080. Benno opptrådte som keiserlig utsending til paven ved en rekke anledninger, men etter 1080 synes han å ha gått i dekning for å slippe å måtte velge side mot pave Gregor.

Bennos holdning var langt fra heroisk. Men som hyrde for sitt folk vant han deres aktelse for sin rettferdighet, ærlighet og personlige integritet. Han hadde i 1070 grunnlagt et benediktinerkloster i Iburg nær Osnabrück, og dit trakk han seg tilbake og tilbrakte sine siste år i fred. Der døde han den 28. juli 1088. Hans minnedag er dødsdagen 28. juli, men 22. juli og 12. juli nevnes også. Hans kult var hovedsakelig begrenset til Osnabrück og Iburg. Hans første biograf var Norbert, den tredje abbed av Iburg, som ble valgt mens Benno bodde der på slutten av livet. Han er skytshelgen mot gresshopper fordi han en gang stanset en invasjon med sine bønner.

av Webmaster publisert 18.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53