Den hellige Baudacarius av Bobbio (d. 650)

Minnedag: 21. desember

Den hellige Baudacarius (Baudacharius) levde på 600-tallet i Nord-Italia. Han ble munk i klosteret Bobbio, et avsidesliggende sted i Appenninene mellom Milano og Genova, nå i provinsen Piacenza i regionen Emilia Romagna, som var grunnlagt av den hellige Kolumban (d. 615). Han ble høyt aktet for sin hellighet og religiøse perfeksjon.

Baudacarius fikk ansvaret for klosterets vinhage. Tretti andre munker ble engasjert for å hjelpe ham med å jage bort fugler og andre dyr som ville spise av avlingen. Baudacarius ba om at han ville bli i stand til å sørge for et måltid for de hardt arbeidende munkene, for han hadde knapt noe å gi dem. For dette ga prioren ham en reprimande fordi han ikke hadde sett behovet som ville oppstå. Baudacarius regnet med guddommelig hjelp, så han svarte at han hadde mer enn nok mat til å fø de sultne munkene. Og han var virkelig i stand til å fø de tretti mennene med bare en stekt and.

Baudacarius døde i 650 og hans relikvier ble høytidelig skrinlagt i 1482. Hans minnedag er 21. desember, men 31. august nevnes også. Da feirer klosteret i Bobbio skrinleggingen av Kolumban relikvier, sammen med dem av de tre første abbedene, Attalas, Bertulf og Babolenus, samt andre hellige munker og nonner fra Bobbio i 1482. Migne gir Baudacarius tittelen hellig.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. desember 2008

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 28.12.2015 - 12:05