Den hellige Bacchus av Jerusalem (d. ~786)

Minnedag: 15. desember

Den hellige Bacchus het egentlig Dahhat («den muntre») og ble født på 700-tallet i en kristen familie i Palestina. Dette var under de muslimske invasjonene av Det hellige Land. Hans far falt fra troen og gikk over til islam, og han oppdro barna som muslimer. Men moren forble kristen, og Dahhat trakk seg tilbake til lavraen St. Saba nær Betlehem, hvor han ble døpt av munkene der og tok navnet Bacchus.

Han fikk ikke lov til å tre inn i klosteret, for abbeden fryktet at hans omvendelse ville føre til represalier overfor klosteret. Han dro da til Jerusalem og klarte å få sine søsken til å vende tilbake til den kristne tro, bortsett fra én, som anga Bacchus til de muslimske myndighetene for hans nidkjærhet. Han ble derfor halshogd på emirens ordre. Dette skjedde i 786 eller 787. Hans minnedag som martyr er 15. desember.

av Webmaster publisert 28.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53