Den hellige Badulf av Ainay (d. ~850)

Minnedag: 19. august

Den hellige Badulf (Badolf, Badour, Badulfus) levde i Frankrike på 800-tallet. Han trådte inn hos benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og var munk og senere abbed i Ainay i Lyon i Frankrike. Han døde rundt 850. Han nevnes i Proprium i Lyon med minnedag den 19. august.

av Webmaster publisert 28.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53