Den hellige Balay av Landévennec (500-t)

Minnedag: 12. juli

Den hellige Balay (Valai, Bachla) var hersker i Rosmadeuc i Bretagne i Nord-Frankrike på 500-tallet. Ifølge Michel Priziac1 het han Bachla (Bachlae, Bachlay, Bala, Balae, Valai, Valay, Walay), og Dictionnaire des Saints Bretons har i tillegg variantene Bachlai, Biabailus og Wallay.

Sammen med en hellig ledsager ved navn Martin (Martinus, Marhin, Marzhin, Marzin) trakk han seg tilbake til Ploërmellac i Bretagne, hvor de ble eremitter. Balays åndelige lærer var den hellige Winwaloe (fr: Guénolé), som tok ham inn i sitt kloster Landévennec i bispedømmet Quimper. Hans minnedag er 12. juli (andre kilder sier 4. juli). Et sted i Frankrike minnes hans hellighet og hans mirakler: Ploubalay (22650).

En av de hellige som ble æret i middelalderen i klosteret Landévennec, noe som bevitnes av stedets martyrologium som ble samlet i 1293, er den hellige Balai/Valai, lokal titularhelgen for et kapell som vekselvis har vært kalt Saint-Balay (1648), Saint-Vallée (slutten av 1600-tallet) og Saint-Valé i 1712. I Beuzec-Conq, hvor Landévennec hadde prioratet Concarneau, var det også et kapell som ble kalt Saint-Vallé (1540), Saint-Valay (1542) og Saint-Vallée (1679). Også stedsnavnet Lande Vallée i Pont-l'Abbé kan settes i sammenheng med St. Balai/Valai, i alle fall når man ser på utviklingen av stedsnavnet: Lande Vallay (1481), Lande Valay (1494) og Lande Vallée (1833).

Balai/Valai har noen ganger blitt identifisert, riktignok uten det minste bevis, med den Sanctus Biabilius som opptrer i charter 29 i kartulariene i Landévennec (lat: Chartularia, et klosters fortegnelse over gavebrev). Mer interessant fra er hagio-historiografisk synspunkt er at kulten for den hellige Balai/Valai i Landévennec og de klostrene som lå under dette, ser ut til å demonstrere innflytelsen mellom det gamle klosteret i Cornouaille og klosteret i Landoac (senere Saint-Jacut-de-l'île) i dagens kommune Saint-Jacut-de-la-mer ikke bare gikk i én retning, slik som historikerne trodde på et tidspunkt, ved for eksempel å bekrefte at de hagiografiske dossierene til de hellige Jacut og Guézennec for en stor del kopierer den hellige Winwaloe.

Faktisk synes det som om kulten for den hellige Balai/Valai meget gjerne kan spores i Landévennec til tiden mellom kompilasjonen av kartulariene (midten av 1000-tallet) og kompilasjonen av martyrologiet (slutten av 1200-tallet), under innflytelse fra klosteret Saint-Jacut-de-l'île. Sistnevnte kloster var da også en stor landeier i regionen Dinan-Ploubalay, noe man ser av den stadfestende bullen i dets favør gitt av pave Alexander III (1159-81) i 1163, og også i Ploubalay, hvis navn kommer fra St. Balai, akkurat som navnet Lanvallay i nærheten, mens man i Taden finner landsbyen Saint-Valay.


1
Michel Priziac, Bretagne des saints et des croyances
av Webmaster publisert 28.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53