Den hellige Baldomer av Saint-Just (~600-~660)

Minnedag: 27. februar

Den hellige Baldomer av Saint-Just (~600-~660)
Skytshelgen for Lyon; for låsesmeder

Den hellige Baldomer (Baldonor, lat: Baldomerus; fr: Galmier, Garmier, Germier, Gaumier, Baudemir, Waldimer) ble født rundt år 600 i Aveizieux eller Montbrison i Frankrike. Han var utvilsomt av tysk opphav (navnet er gammelhøytysk og betyr «berømt for mot») og var sønn av gudfryktige foreldre. Han ble smed og dro til Lyon, hvor han levde fromt og asketisk. Han spesialiserte seg på å lage låser, og lagde låser for de fattige gratis. Sjelden hadde han særlig med penger selv, siden han ga bort det han kunne avse til de trengende. Noen ganger ga han bort mer enn han kunne avse – som verktøyet sitt. Han hilste alle han møtte med en «pilebønn»: In nomine Domini gratias semper – «I Guds navn, la oss alltid takke».

Til slutt nådde ryktet om denne hellige mannen til abbed Viventius av Saint-Just (Sancti Justi). Han kom over Baldomer mens han var i bønn og ble dypt imponert over hans fromhet. Han kom i samtale med ham, og ble enda mer imponert over hans kunnskaper om Skriften. Han tilbød ham en celle i klosteret, hvor han henga seg til et liv i kontemplasjon. Mye mot sin vilje ble han viet til subdiakon av biskop Gaudericus (Gundry).

Den hellige Baldomer av Saint-Just, statue i kirken i Montanay, to mil nord for Lyon

Han kom til å leve resten av sine dager i en celle nær Viventius' kloster. Ville fugler kom og spiste av hans hender ved klosterets spisetider, og han møtte dem med en annen «pilebønn» om å «nyte forfriskningene og alltid prise Gud i himmelen». Msgr Guérin beskriver ham som «trofast, oppriktig, imøtekommende, elskverdig, villig til å gjøre alt godt som lå i hans makt, ukrenkelig ren i sjel og legeme».

Men sannheten er imidlertid at det eksisterer svært lite pålitelig materiale som man kan bygge en biografi på. På grunn av sitt yrke ble Baldomer noen ganger æret som skytshelgen for låsesmeder og avbildes i kunsten med en tang og andre av en smeds redskaper i hånden.

Baldomer døde rundt år 660 i Lyon (kilden santiebeati.it sier at han døde den 24. februar 630). Hans grav i Saint-Just var i nesten tusen år et mye besøkt valfartssted inntil hans relikvier ble ødelagt av hugenottene i religionskrigene på 1500-tallet. I kirken Saint-Galmier i Loire er en armrelikvie bevart.

Hans minnedag er 27. februar. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Han har gitt sitt navn til landsbyen Badoit og det berømte drikkevannet av samme navn.

av Webmaster publisert 14.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53