Den hellige Bilhild av Altmünster (~650-~734)

Minnedag: 27. november

Den hellige Bilhild av Altmünster (~650-~734)

Den hellige Bilhild (Bilhildis, Bithilde, Bilehilt) ble født rundt 650 i Höchheim nær Würzburg i Bayern i Sør-Tyskland. Hun var datter av grev Iberich (Iberin) av Höchheim (det nåværende Veitshöchheim) og hans hustru Mechthild (Mathilde). Ifølge legenden giftet hun seg som ung kvinne rundt 672 med den hedenske hertugen Hetan I av Thüringen, som residerte i Würzburg.

Etter Hetans død på begynnelsen av 700-tallet grunnla Bilhild med støtte fra sin onkel, erkebiskop Rigibert (eller Sigibert) av Mainz, kvinneklosteret Altmünster (Altenmünster) ved eller i Mainz (Mayence). Det ledet hun selv som abbedisse så lenge hun levde.

En annen versjon av historien forteller at Bilhild var med barn da hennes mann måtte reise av gårde på et militært oppdrag. I denne tiden vendte hun tilbake til barndomshjemmet i Höchheim. Derfra flyktet hun i hemmelighet med et skip på elven Main til Mainz og sin onkel, erkebiskop Rigibert. Der fikk hun en sønn, som imidlertid snart døde. Denne versjonen sier at hun ble værende i Mainz også etter at mannen vendte hjem, mens andre overleveringer forteller at Bilhild klarte å omvende ham til kristendommen.

Etter mannens død brukte hun arven på å hjelpe fattige og syke. Rundt år 700 kjøpte hun en eiendom av erkebiskop Rigibert og bygde der med hans hjelp det benediktinerinneklosteret som senere ble kalt Altmünster og som hun ledet som abbedisse.

Da Bilhild var døden nær, drømte ifølge legenden tre av hennes nonner i klosteret at den høyt ærede abbedissen ennå ikke hadde mottatt dåpens og fermingens sakramenter. For Bilhild var denne nyheten utrolig. De ba erkebiskopen om råd, og han bestemte at hele klosteret skulle våke, faste og be om at Gud sendte en avklaring. Dette skjedde, og nonnenes drøm ble bekreftet. Deretter ga erkebiskopen sakramentene til Bilhild. Da hun døde, ble hun omstrålt av en underbar glans. Det er bevart historiske utdrag av hennes testamente.

Bilhild døde rundt 734 i Mainz, og hennes legeme ble gravlagt i koret i klosterkirken. Om natten skal det ofte ha skint lys som stjerner rundt hennes grav. I 1289 opprettet man i klosteret et alter til hennes ære, og det ble laget et relikvieskrin til dette alteret med hennes hode. På 1200-tallet ble klosteret overtatt av cistercienserordenen. I 1722 ble relikvier overført til Veitshöchheim. I 1781 ble klosteret opphevet, og hennes grav finnes ikke lenger. På stedet står i dag den protestantiske Altmünsterkirche. Relikviene kom til sognekirken St. Emmeram i Mainz, og etter bombingen og ødeleggelsen av kirken i 1945, ble de flyttet til domkirkens sakristi. Hoderelikvien ble vitenskapelig undersøkt i 1991 og erklært for ekte.

Noen kilder sier at hun levde fra rundt 630 til rundt 710. En kult er påvisbar fra 800-tallet i et kalendermanuskript fra Fulda som er gått tapt, og hennes biografi ble skrevet etter 1060/62. Hennes minnedag er 27. november. I Veitshöchheim arrangeres hvert år på hennes minnedag en Bilhild-prosesjon, hvor hennes byste blir båret gjennom gatene. Hun fremstilles som abbedisse med attributtene kirkemodell og stav.

av Webmaster publisert 17.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53