Den hellige Berhard av Amiens (d. 644)

Minnedag: 1. april

La Porte Saint-Firmin i katedralen i Amiens med den hellige Firminus (I) i midten. Man antar at Berhard er en av de seks små bispestatuene.

Den hellige Berhard (Bertard, Beherond, Berehond, Berchond, Berchandus, Bertachundus, Berchundus) ble født en gang på 500-tallet i Frankrike. Vi vet ingenting om hans fødsel eller hans familie. Han overtok i 611 som biskop av Amiens i departementet Somme i regionen Picardie i Nord-Frankrike etter den hellige Salvius (fr: Salve). Andre kilder sier at han etterfulgte en Deodatus (fr: Déodat).

Han er mest kjent for sin forbindelse med den hellige Walaric (fr: Valéry), som slo seg ned som eremitt på et stykke land han fikk ved utløpet av elven Somme i Leuconay i Picardie av kong Klotar II av Neustria (584-626), frankisk enekonge fra 613. Med tillatelse fra biskop Berhard bygde han i 611 et kapell og to celler der. Her samlet det seg disipler rundt ham, så han ble den egentlige grunnleggeren av klosteret Leuconay, som ble bygd av hans etterfølger Blitmund (Blitmond) og senere ble kalt Saint-Valéry-sur-Somme (80230).

Walaric døde rundt 620 (i 619 eller 622) og ble gravlagt ved foten av et tre som den hedenske befolkningen hadde dyrket, men som han hadde «kristnet». Tre år senere ble munkene i Leuconay spredt av en krig, og biskop Berhard, som var svært glad i Walaric, prøvde da å hente abbedens legeme for å få ham gravlagt i sin katedral i Amiens. Men dette mislyktes, for levningene lot seg ikke rikke.

Man vet ikke med sikkerhet når Berhard døde. Den anonyme forfatteren av Walarics biografi sier at han døde i 627, Lamotte i 640 og de Court i 644. I 1697 ble det oppdaget fem graver den gamle katakomben Faustinien i kirken Saint-Acheul, hvor alle hans forgjengere var gravlagt, og man antar at en av disse gravene er Berhards.

Tittelen «hellig» gis til Berhard av forfatteren av Walarics biografi på 1000-tallet, av litaniene som finnes i bispedømmets liturgiske bøker på 1000- og 1100-tallet og av flere lister over biskopene av Amiens. Hans minnedag er 1. april. Kirken i Amiens feirer ikke lenger Berhard, men man antar at en av de seks statuene av biskoper i Saint-Firmin-portalen i katedralen forestiller ham.

av Webmaster publisert 22.06.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53