De hellige Basilissa og Anastasia av Roma (d. ~68)

Minnedag: 15. april

De hellige Basilissa og Anastasia var to fornemme kvinner som levde i Roma i det første århundret. Etter legenden ble de omvendt til kristendommen av de hellige Peter og Paulus' prekener. Begge apostlene ble drept av de romerske myndighetene, og de to kvinnene fant i hemmelighet deres legemer i ly av nattemørket og ga dem en kristen begravelse.

Dette gjorde myndighetene rasende. De oppdaget hvem som hadde gravlagt de to apostlene og kastet de to kvinnene i fengsel. Senere ble de brakt for keiser Neros (54-68) tribunal. Verken Basilissa eller Anastasia ville avsverge sin kristne tro, og som konsekvens ble de begge dømt til å bli alvorlig lemlestet, det vil si at tungen ble revet ut og lemmene hogd av. Deretter ble de halshogd (Acta Sanctorum, april, II, 372).

Deres minnedag er 15. april og deres navn står i Martyrologium Romanum. Deres eksistens er imidlertid svært tvilsom. Bare grekerne har nedtegnet deres historie, og mange moderne hagiografer tviler på deres eksistens. Deres angivelige relikvier oppbevares i henhold til Diario Romano fra 1926 i kirken Santa Maria della Pace. I den siste utgaven (2001) nøyer man seg med å minnes dem sammen med Kirkens første martyrer i Roma den 30. juni. I kunsten avbildes de med hender, føtter og hoder hogd av. De kan også avbildes mens de gravlegger legemene til Peter og Paulus.

Det finnes flere kvinnelige martyrer ved navn Basilissa som tilskrives ulike geografiske steder. Disse opptrer i alle martyrkataloger, både fra de tidlige kristne tider og fra middelalderen, og i kalendere og liturgiske bøker i de greske og romerske kirkene. Vi vet ikke noe med sikkerhet om noen av disse, for i den grad deres martyrakter er bevart, er de rent legendariske og stammer fra senere tider. Imidlertid utgjør det faktum at navnet Basilissa opptrer flere ganger i det såkalte Martyrologium Hieronymianum og i gamle greske kataloger, et sikkert bevis på at flere kvinnelige martyrer ved navn Basilissa faktisk ble æret i den gamle Kirken. Samtidig er det ikke umulig at det er snakk om den samme martyren som opptrer på ulike datoer.

av Webmaster publisert 22.01.2009, sist endret 31.12.2015 - 16:50