Den hellige Baras av Konstantinopel (400-t)

Minnedag: 16. mai

Den hellige Baras ble født i Egypt på 400-tallet. Han ble munk og dro til Konstantinopel, hvor han grunnla klosteret Petra i en av byens innerste forsteder. Dette var lenge et av de viktigste klostrene i den keiserlige hovedstaden, sammen med klostrene Studion (mer korrekt Studios), som var grunnlagt av den romerske konsulen Studius i 463, og St. Georg av Manganes. Hans minnedag er 16. mai.

av Webmaster publisert 28.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53