Den hellige Bardo av Mainz (~982-1051)

Minnedag: 10. juni

Den hellige Bardo av Mainz (~982-1051)

Den hellige Bardo ble født rundt 982 i en adelig familie i Oppershofen i Wetterau i Hessen (Oberhessen) i Tyskland. Hans foreldre var Adalbero og Kristina og han var i slekt med keiserinne Gisela, som var gift med keiser Konrad II (1024-39). Hans brødre Heliso og Harderath tjente kongen og utmerket seg som tapre krigere. Som barn skal han ha fått i gave en hjelm, et lam og et psalter, som symboliserte mot, gavmildhet og fromhet, og dette var egenskaper som skulle prege hans senere karriere. Hans første lærer var en gammel kvinne som lærte ham å skrive og å lese salmene mens han satt på fanget hennes. Mange år senere mintes han hva han skyldte henne, og sørget for at hun ble godt tatt vare på.

Bardo fikk sin utdannelse i benediktinerklosteret i Fulda, og som ung mann trådte han inn og ble benediktiner (Ordo Sancti Benedicti – OSB) der. Han var åpenbart svært lærevillig, og da hans medstudenter fant ham fordypet i den hellige pave Gregor I den Stores (590-604) Regula Pastoralis om en biskops plikter, forklarte han temmelig forknytt at en eller annen konge kunne være idiotisk nok til å gjøre ham til biskop hvis man ikke fant noen andre til oppgaven, så han fant at det var best å lære hvordan den skulle gjøres. Hans kongelige blod tatt i betraktning var hans senere forfremmelser trolig ikke uventede. De neste tiårene hadde han en rekke viktige kirkelige embeter. Han ble dekan og leder for klosterskolen og deretter leder eller prost (praepositus) for det nygrunnlagte prostiet St. Andreas i Neuberg i Fulda. Rundt år 1029 ble han presteviet, og da utnevnte Konrad II ham på grunn av hans slektskap med keiserinnen til abbed av Werden ved Ruhr, nå en bydel i Essen (noen kilder sier abbed av Kaiserswerth, nå en bydel i Düsseldorf).

En dag da han var ved hoffet, så erkebiskop Aribo av Mainz (1021-31) på Bardos rikt utskårne abbedstav som han holdt i hånden og bemerket: «Abbed, jeg synes at den staven ville bekomme min hånd bedre enn din». Til det svarte Bardo: «Hvis du mener det, vil det ikke være vanskelig for deg å få tak i den». Da Bardo kom tilbake til sine rom, sendte han bud på en tjener, ga ham staven og andre embetsinsignier og ba ham bringe dem til erkebiskopen som en gave. Da tjeneren kom tilbake, spurte han hvordan erkebiskopen hadde mottatt gavene. «Ganske bra», svarte tjeneren. «Bare ganske bra?» sa abbeden, «himmelen vet, kanskje de om ikke lenge er mine igjen». Og sant nok, ikke lenge etter fikk han sitt kloster tilbake.

I 1031 ble Bardo utnevnt til abbed av Hersfeld, og etter at erkebiskop Aribo av Mainz døde den 6. april 1031, ble Bardo den 29. juni 1031 utnevnt til hans etterfølger på erkebispestolen i Mainz. Keiseren var til stede i messen juledag og Bardo prekte. Det var en svært dårlig preken, og keiseren klaget høylytt: «Hva for slags erkebiskop er denne fyren Bardo? Han er en trestokk, han kan ikke preke». Hans hoffmenn næret hans irritasjon og sa: «Hvorfor utnevnte Deres Majestet en kjedelig munk?» Bardo hadde trolig lagt sin julepreken på et alt for lavt nivå fordi han ikke visste hva slags teologisk nivå keiseren og hans hoff var i stand til å forstå. Dagen etter, på den hellige Stefans dag, skulle Bardo preke igjen. Hans venner rådet ham til å la være, men han svarte: «Alle har sine egne byrder». Men denne gangen holdt han en kraftfull og lærd preken, og den henrykte keiseren erklærte at Bardo hadde gitt ham appetitten tilbake og sa: «Det er juledag for meg nå».

Som erkebiskop av Mainz var Bardo fyrstebiskop med rett til å velge keiser, keiserrikets kansler og stor-almisseutdeler. Han fullførte St. Martin-katedralen i Mainz, som hadde brent ned på samme dag som den ble vigslet i 1009, og den 10. november 1036 vigslet han den i nærvær av keiser Konrad II. På en tid da mange prelater var alt for mye opptatt av verdslige saker, var Bardos interesser alltid primært åndelige, og hans flokk elsket og stolte på ham for det. Hans tidlige studier hjalp ham til å bli en god erkebiskop. Han var en usedvanlig gavmild og from kirkefyrste og var kjent for sin store kjærlighet til de fattige og nødlidende, men også til dyrene. Hans hobby var et aviarium med eksotiske fugler, som spiste av hans hånd. Han syntes ikke å legge merke til fornærmelser eller spott. Ved en anledning, mens han snakket ved sitt eget bord, så han at en ung mann gjorde narr av ham. Han stoppet å snakke og så på mannen, men i stedte for å irettesette ham, ga han beskjed om at en spesiell matrett skulle gis til ham. Mot seg selv var han ytterst streng og han tok knapt til seg næring, så til slutt måtte han formanes av den hellige pave Leo IX (1049-54) til å ta mer vare på seg selv for ikke å miste kreftene. Av lydighet etterkom han pavens påbud.

Bardo døde den 10. (eller 11.) juni 1051 i Dornhagen (Dorneloh) ved Paderborn i Nordrhein-Westfalen i Tyskland mens han var ute på en reise. Både jøder og kristne sørget over ham. Han ble bisatt i domkirken i Mainz, og graven hans ble raskt et mye besøkt valfartsmål hvor det skjedde tallrike undere. Stedet for hans grav er imidlertid ikke kjent. Hans minnedag er dødsdagen 10. juni, selv om 15. juni også ofte nevnes, spesielt i engelske kilder. Hans navn står i Martyrologium Romanum. På avbildninger ser man Bardos grav omgitt av vanføre, og omkring gravstedet henger det krykker som «ex voto» eller votivgaver, gitt i takknemlighet etter bønnesvar.

av Webmaster publisert 28.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53