Den hellige Barhadbesaba av Arbela (d. 355)

Minnedag: 15. juli

Den hellige Barhadbesaba (Barhadbesciabas, Apsées Acepsius; gr: Apseus; syr: Hapsai / Aphson) levde i Persia på midten av 300-tallet. Han var diakon i Arbela i Assyria, hovedstaden i Adiabene, nå Erbil (Irbil, Hawler; kurd: Hewlêr; syr: Arbel; arab: Arbīl), den største byen og hovedstaden i regionen Kurdistan i Irak.

På den tid satt kong Shapur II (Sapor) (309-79) på Persias trone, en av historiens mest grusomme enevoldsherskere. Forfølgelsene av de kristne startet i 326, i det attende året av hans styre. Han ga ordre om å ødelegge kirker og klostre og å tvinge troende til å ofre til gudene. De som ga etter, skulle belønnes, mens de som nektet, skulle tortureres uten nåde. I 339 satte kong Shapur i gang for alvor med de voldsomste forfølgelsene av de kristne i sitt kongerike. Denne forfølgelsen varte til kongens død i 379. Historikeren Sokrates regner opp 16 000 navngitte martyrer som nektet å overgi sin tro i løpet av disse førti årene, blant dem 22 biskoper og flere hundre prester og munker, som ble torturert og drept med den orientalske grusomhetenes alle redsler i de største byene. I tillegg flyktet mange andre fra landet under forfølgelsene.

Diakonen Barhadbesaba ble arrestert under forfølgelsene og torturert av guvernøren i provinsen Adiabene. En frafallen (apostat) ved navn Aggai fikk ordre om å halshogge Barhadbesaba i 355. Han brukte øksen med en slik klossethet at han måtte bruke flere forsøk før han fikk skilt hodet fra kroppen. Hans minnedag er 15. juli, men 20. juli nevnes også.

Den hellige biskop Maruthas av Maiferkat i Mesopotamia (d. ca 415) satte sammen listen over martyrer i Persia under kong Shapur II og skrev hymner til deres ære. Se hans biografi for en oversikt over de martyrene vi hittil har funnet opplysninger om. Under Shapurs forfølgelser ble den blomstrende iranske kirken i praksis utryddet for all fremtid og klarte aldri å hente seg igjen. De kristne som lever der i dag, er små ikke-persiske etniske grupper som innvandret til Iran etter selevkidenes regime.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. januar 1998

av Webmaster publisert 30.01.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:53