Den hellige Basilios av Rjazan (d. 1295)

Minnedag: 3. juli

Den hellige Basilios av Rjazan (d. 1295)

Den hellige Basilios (ru: Vasilij; Василий) ble født på 1200-tallet i Russland. Han ble biskop av Murom i Russland, men der gikk bojarene og folket i byen mot ham og anklaget ham for å ha vist umoralsk oppførsel mot en ung jente. Han gjorde ikke noe forsøk på å forsvare seg, men etter en lang periode med bønn forlot han Murom med ikonet av Guds Mor, som han hadde hatt med seg fra Kiev.

Han dro til elven Oka, hvor han spredte sin bispekappe ut på vannet og stilte seg oppå den med ikonet av Huds Mor av Murom i hendene. En sterk vind førte ham mot strømmen, og etter flere timer nådde han Rjazan (rus: Ряза́нь), rundt tyve mil sørøst for Moskva, hvor han ble mottatt med ærbødighet av fyrsten og folket i Rjazan. På dette tidspunktet skjedde det et mirakel som fjernet all mistanke mot biskopen, men han reiste likevel ikke tilbake i Murom, men ble værende i Rjazan, som ble hans nye bispesete. I de gamle listene over hierarker av Rjazan nevnes han som den fjerde, som biskop Basilios I. Basilios II ble vigslet til biskop i 1356 av den hellige metropolitt Alexius av Moskva (1354-78).

Noen få år senere måtte han forlate Rjazan (nå Staraja Rjazan, «gamle Rjazan») på grunn av tartarinvasjonene og dra rundt fem mil unna til Pereslavl, som deretter fikk navnet Pereslavl Rjazan – dette er det moderne Rjazan. Han døde den 3. juli 1295.

Allerede mens han levde ble Basilios regnet som en rettskaffen og from mann. Lenge før hans relikvier ble gjenfunnet på begynnelsen av 1600-tallet æret folket i Rjazan hans minne og kalte ham sin «konstante forbeder, hjelper i sorger og prøvelser». De vendte seg ofte til ham før de la ut på reiser, de søkte hans hjelp mot problemer på land og for å beskytte dem mot å drukne i vannet. Rundt år 1540 skrev munken Erasmus Jermolajev «En beretning om Basilios, biskop av Rjazan og Murom».

Erkebiskop Theodoret av Rjazan (1605-17) sørget for å få gravd opp Basilios' relikvier, og den 10. juli 1609 ble de overført til kirken Marias Innsovning (senere Marias Fødsel) i Kreml i Pereslavl Rjazan. Dette hadde vært katedralkirken siden biskop Jona II av Rjazans tid (1522-47). Basilios' relikvier ble plassert i et relikvar på vestre side ved siden av ikonostasen. Et troparion og kontakion ble deretter skrevet. Fra den tid ble Basilios' navn «minnet i alle kirkene i bispedømmet Rjazan». Under erkebiskop Moses (1638-51) ble det i 1638 bygd en steinkrypt over Basilios' relikvier, og over den satte man ikonet Den helligste Guds Mor av Murom.

Biskop Basilios av Rjazan og Murom feires av den russisk-ortodokse kirke på dødsdagen 3. juli. Den første høytidelige feiringen av translasjonen av relikviene ble feiret den 10. juni 1645 under erkebiskop Moses, og 10. juni har senere vært feiret som translasjonsfest. Det undergjørende ikonet av Guds Mor av Murom feires den 12. april, og derfor oppgis denne dagen noen steder som en minnedag for Basilios, som ifølge en svært gammel tradisjon brakte ikonet til Rjazan.

Spesielt ivrig i venerasjonen av Basilios var erkebiskop Misael (1651-55). På hans ordre ble det i 1653 laget en inskripsjon på et stort sølvkar for velsignelse av vann: «Dette begeret er fra Rjazan-Pereslavl, i katedralkirken for Marias Innsovning og de hellige Boris og Gleb og vår far blant helgenene, biskop Basilios av Rjazan, undergjører». I 1655 ble Basilios avbildet på et sølvkors sammen med Johannes Døperen (Forløperen) og den hellige metropolitt Jonas av Moskva (1448-61). I 1712, under Stefan Javorskij av Rjazan, metropolitt av Moskva (locum tenens 1700-21; metropolitt 1721-42), ble et steinkapell bygd over Basilios' opprinnelige grav i kirken Borisoglebsk takket være nidkjærheten til klerikeren Nikita Altukhov. I årene 1722-23, under tsar Peter I (1682-1725), ble det gjennomført en formell undersøkelse av helgenen, og etter det ble Basilios avbildet på et ikon sammen med andre russiske helgener.

Metropolitt Dmitrij Setsjenov av Novgorod (1757-67), i sin tid som biskop av Rjazan (1752-1757), satte sammen en liturgi for den hellige Basilios. Takket være hans innsats ble en ny krypt bygd over Basilios' relikvier med et relikvar med et ikon av den hellige. I 1782 ble relikvaret elegant utsmykket av erkebiskopen av Rjazan og Zarajsk, Simon Lagova (1778-1804). I 1810, under erkebiskop Theofylakt Rusanov av Rjazan og Zarajsk, ble det promulgert et dekret av Den hellige synode vedrørende feiringen av Basilios på Allehelgenssøndagen. Den 4. oktober 1836 ble det avduket et nytt minnesmerke på stedet hvor Basilios' relikvier ble avdekket, takket være et initiativ fra kirkevergen i kirken Borisoglebsk, Simeon Panov. I 1871 feiret erkebiskop Alexius Rzjanitskij (1867-76) den guddommelige liturgi i kirken Borisoglebsk på Basilios' festdag den 3. juli for første gang.

Under erkebiskop Palladius Raev (1876-82) fastsatte den hellige synode at Basilios skulle minnes den 3. juli og 10. juni. Fortsatt æres han høyt i Rjazan, og i alle kirkene i bispedømmet finnes hans ikon. I de fleste kirkene finnes i tillegg et veggmaleri av den hellige som seiler av gårde på sin bispekappe med ikonet av Guds Mor i hånden.

av Webmaster publisert 20.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53