Den salige Bartolomeus Magi av Anghiari (1460-1510)

Minnedag: 25. mai

Den salige Bartolomeus Magi av Anghiari (1460-1510)

Den salige Bartolomeus Magi ble født i 1460 i Anghiari i Italia. Han var ordensbror i fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Han var en ivrig novisemester ved klosteret i Verna. Han døde i 1510 i Empoli. I fransiskanernes nekrologium står det under 25. mai: Prope Empolim, in Tuscia, B. Bartholomaei Magi, ab Anglario, Confessoris qui castitate, humilitate et patientia exornatus, vitam prope angelicam duxit.

I tillegg til hans kult i fransiskanske kommuniteter har han også hele tiden vært minnet i sognet i Anghiari, og kirken Santa Croce med sitt tilknyttede kloster er et monument til ære for den salige. Kirken ble konsekrert den 15. oktober 1566, og de troende i Anghiari ønsket å få flyttet de jordiske restene av Bartolomeus dit. Men det skjedde først den 29. august 1603, da p. Valerio Martelli i byen Empoli ga Sig. Maurizio de Girolamo Magi som relikvie hodet av den salige Bartolomeus for å plasseres i kirken Santa Croce i Anghiari, som da ble betjent av Padri Zoccolanti.

Den offentlige kulten for den salige Bartolomeus Magi ble innvilget for kirken Santa Croce etter dekret fra biskopen av Sansepolcro, Fra Zanobio de Medici OP, utstedt den 19. juni 1635. Dette privilegiet ble innvilget etter anmodning fra den kommunale administrasjonen i Anghiari, som reiste et vakkert monument til ære for den salige Bartolomeus. I Sala del Consiglio Comunale i Anghiari dominerer fortsatt marmorbysten av den salige.

Den offentlige kulten for den salige Bartolomeus Magi ble tillatt i alle kirker, kapeller og oratorier av biskopen av Sansepolcro, Annibale Tommasi, den 2. mai 1830, etter at relikviene var identifisert. I 1907 gjentok biskopen av Arezzo, Giovanni Vixens, etter å ha gjennomført et pastoralbesøk i Anghiari, i et dekret av 9. juni samme år privilegiene gitt av biskop Tommasi. Han ga også tillatelse til prost Giuseppe Conti å overføre relikvien fra kirken Santa Croce til kirken i Propositura for å fremme kulten blant de troende.

I 1610 ble 400-årsjubileet for Bartolomeus' død feiret i Propositura di Anghiari. I 1922 tok l'Associazione della Giuventù Cattolica Maschile den salige Bartolomeus som skytshelgen. I 1950 bygde Associazioni di Azione Cattolica i sognet et nytt alter i Propositura for oppbevaring av hoderelikvien av den salige Bartolomeus, plassert i et kostbart relikvar. Nær dette alteret feires hans minnedag den 29. august hvert år.

av Webmaster publisert 28.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53