Den hellige Basilios av Georgia (1000-t)

Minnedag: 27. mai

Den hellige Basilios av Georgia (1000-t)

Den hellige Basilios levde på 1000-tallet i Georgia. Han var sønn av kong Bagrat III og arbeidet i klosteret Khakhuli i det sørvestre Georgia (dagens Tyrkia). Han var en fremtredende skikkelse i det åndelige liv og skolevesenet i det sørlige Georgia.

Den berømte 1800-tallsforskeren fyrst Johannes Bagrationi beskriver Basilios i sitt verk Kalmasoba (tradisjonen med munker som reiser rundt i landet for å samle almisser for Kirken). I sin bok følger fyrst Johannes en fiktiv munk som reiser rundt i landet på kalmasoba. Med dette litterære grepet beskriver han den samtidige situasjonen, livet til folket, diverse grener av kunnskap og georgisk litteratur og folkekultur og skaper en veritabel georgisk encyclopedia.

Han skriver om Basilios: «Basilios Bagrationi var høyt utdannet innen filosofi og teologi. Han var flytende i flere språk og oversatte mange bøker. Han skrev mange fremragende retoriske bøker. Han perfeksjonerte seg i det monastiske liv og i Kirkens åndelige lærdom og var kjent blant folket som 'Den georgiske kirkens juvel'».

1700-tallshistorikeren og geografen fyrst Vakhushti Bagrationi forsket på den kulturelle utviklingen i Georgia under kong Bagrat IV i sin bok «Georgias gamle historie», og Basilios er blant de store kirkelige skikkelsene han nevner som en av de «store oversetterne på den tiden». I sin biografi om St. Georg av Athosfjellet skriver Georg den Yngre om den fromme arbeideren i klosteret Khakhuli: «Den store Basilios, sønn av kong Bagrat III, hyrde og opplyser av vårt land på den tiden».

Basilios flyttet senere fra Georgia til Athosfjellet og arbeidet der til sin død. Det var der han skrev sin «Pris til den hellige far Ekvtime». Hans minnedag er 27. mai.

av Webmaster publisert 20.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53