Den salige Basilissa Fernandez (1845-1907)

Minnedag: 7. juni

Den salige Basilissa Fernandes ble født den 15. april 1845 i Tiedra i provinsen Valladolid i regionen Castilla y León i Spania. Hun sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Hun ble kanonisse i deres kloster Santa Sofia i Toro i provinsen Zamora i Castilla y León.

Der ble hun ikledd drakten den 30. september 1866 og avla sine løfter den 13. oktober 1867. Hun var et ekte forbilde på fromhet og utmerket seg i sin sakristitjeneste gjennom en glødende kjærlighet til eukaristien. Som sekretær for abbedissen sto hun i brevkontakt med alle husene i ordenen. I tillegg skrev hun ulike pamfletter både for verket Messe Réparatrice eller for St. Peter Claver-brorskapet.

Denne fortjenstfulle og hengivne datteren av den hellige Norbert døde den 7. juni 1907. Hun æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 7. juni.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53